top of page

Strucna praksa


U istom periodu, za kandidate koji ne ispunjavaju uslove za program Moja prva plata i stariji su od 30 godina, primamo i ekonomistu bez radnog iskustva u struci na placenu strucnu praksu uz mogucnost zasnivanja radnog odnosa.Raunovodstvena agencija Unikum

Novi Sad

Bulevar cara Lazara 110

unikum@unikum.rs

063/525-415


12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page